Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2001 р. Б.

ПОСТАНОВИ

Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви

Львів, 1-5 липня 2001 року Божого

[…]

4. Синод Єпископів вітає ініціативу видання Катехизму УГКЦ як крок у напрямі до утвердження власної ідентичності та благословляє створення на базі Львівської Богословської Академії комітету фахівців-богословів для представлення Синодові Єпископів всього спектру проблематики з цього питання для прийняття подальшого рішення.

5. Згідно з канонами 649 та 648 Кодексу Канонів Східних Церков (ККСЦ), затвердити Катехитично-педагогічний інститут при Львівській Богословській Академії як вищий навчальний заклад та надати йому право присвоювати академічний ступінь «магістра релігійних наук».

6. Для глибшого ознайомлення дітей та молоді з особою Митрополита Андрея Шептицького та його духовною спадщиною запровадити в церквах недільну спільну молитву за прославу Слуги Божого Андрея та заохотити до такої молитви в родинах. З 23 вересня до 13 грудня 2001 року провести конкурси пісні, малюнку, поезії, твору про життя та діяльність митрополита.

[…]

7. Внести в програму катехизації нових мучеників та блаженних УГКЦ.

[…]

16. Внести такі доповнення до Статуту Синоду Єпископів УГКЦ:

IV. Затвердити такий список постійних Синодальних комісій, які почнуть свою діяльність після Синоду Єпископів УГКЦ 2002 року:

– Катехитична та християнської освіти;

Членство та обсяги завдань цих комісій затвердити на Синоді Єпископів УГКЦ у 2002 році.

Назад