Про важливість катехизації говорили на Соборі УГКЦ у Польщі (Polskie)

400

O Słowie Bożym i katechizacji dyskutowano podczas II Soboru Kościoła greckokatolickiego w Polsce, który do soboty odbywa się w Przemyślu. „Katechizacja nie może być tylko narzędziem przekazywania wiary, ale przede wszystkim ma prowadzić do spotkania z żywym Bogiem” – mówił ks. Jan Łajkosz, proboszcz greckokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim.

W referacie wprowadzającym ks. Łajkosz mówił o znaczeniu słowa Bożego, przytoczył liczne dokumenty papieskie na temat katechizacji, które ukazały po II Soborze Watykańskim. Przypomniał, że katechizacja jest jednym z najistotniejszych elementów ewangelizacji, nie jest tylko sposobem przekazywania wiary ale i też otwieraniem człowieka na komunię z Bogiem. Wskazał na fundamentalne znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który bardzo szybko został przetłumaczony na język ukraiński a także Katechizmie dla Młodzieży Youcat z 2011 r.

Ks. Łajkosz przypomniał, że systematyczna i normalna katechizacja na Ukrainie i w Polsce zaczęła się po wyjściu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego z podziemia w 1989 r. Wskazał na znaczenie dla katechizacji Kodeksu Kanonów Wschodnich, dyrektorium katechetycznego UKGK a przede wszystkim Katechizmu Kościoła Greckokatolickiego „Chrystus nasza Pascha” podzielonego na trzy części „Wiara”, „Modlitwa” i „Życie Kościoła”. „Katechizm jest niezwykle ważny, gdyż opisuje jak wygląda obecne życie naszego Kościoła. Każdy grekokatolik może dzięki niemu nie tylko pogłębić swoją wiedzę ale poznać też życie swojego Kościoła” – zaznaczył ks. Łajkosz.

Obecnie katecheza Kościoła greckokatolickiego funkcjonuje w systemie oświaty publicznej. Katecheta musi mieć odpowiednie wykształcenie teologiczno-pedagogiczne i otrzymać misję kanoniczną. Zasadniczo katechizacja odbywa się w szkole ale też są przypadki, że za porozumieniem z dyrekcją szkół odbywa się w salach katechetycznych i świetlicach. Katechetami w głównej mierze są księża ale wspomagają ich w tym siostry zakonne. W archidiecezji przemysko-warszawskiej jest już 8 świeckich katechetów.

Programy i podręczniki do nauki religii są modyfikowane w zależności od potrzeb. W tym roku została opracowana podstawa programowa nauczania religii greckokatolickiej w szkołach i w tej chwili trwa przygotowanie podręczników. Jak na razie korzysta się z podręczników ukraińskich i Kościoła rzymskokatolickiego.

Katechezą objęte są dzieci i młodzież od klasy „0” do końca szkoły średniej. W szkołach z językiem ukraińskim w Białym Borze, Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Legnicy nauka religii prowadzona jest po ukraińsku.

Ks. Łajkosz podkreślił, że proces katechizacji jest ciągły i trwały i dotyczy każdego wiernego od urodzenia do śmierci. Przypomniał, że proces katechizacji zaczyna się w rodzinie, którą wspomaga parafia i szkoła. Kapłan wskazał na konkretne środki pomocy ze strony Kościoła dla rodzin, w których ze względu na warunki nie mogą one zbyt dużo czasu poświęcić dzieciom. „Dzisiaj rodzina potrzebuje wielkiego wsparcia ze strony Kościoła, gdyż jest zagrożona we wszystkich wymiarach” – powiedział ks. Łajkosz. Wskazał na potrzebę organizowania katechezy dla rodziców i chrzestnych przed sakramentami chrztu dziecka. Ma on zachęcać rodziców, aby wprowadzali w życie codzienne chrześcijańskich praktyk: codziennej wspólnej modlitwy, modlitwy przed posiłkiem, czytanie Pisma Świętego. Rodzic powinien dawać świadectwo swoją religijną aktywnością jak powinien wyglądać stosunek człowieka do Boga i Kościoła.

Podczas sesji zaprezentowano propozycje jakie napłynęły z parafii. Wskazano na potrzebę opracowania podręczników do religii dla nauczycieli i uczniów. Podkreślono konieczność tłumaczenia Katechizmu Kościoła Greckokatolickiego na język polski by był on dostępny dla wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i innych. Ponadto należy przetłumaczyć na język ukraiński podstawę programową nauczania religii. Wskazano także na potrzebę formacji katechetów świeckich. Ma też zostać utworzona strona internetowa poświęcona katechizacji.

Przedstawione propozycje na zakończenie soboru zostaną poddane pod głosowanie.

Temat katechizacji jest jednym z najważniejszych punktów strategii duszpasterskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na lata do 2020 r. bp Dziurach przypomniał, że przebiega ona pod hasłem „Świętość zjednoczonego Ludu Bożego”.

Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Powrót

 

 

Розповісти